II Ti-mô-thê 1:17

II Ti-mô-thê 1:17 VIE2010

trái lại, khi vừa đến Rô-ma, ông ấy đã vội vã tìm ta, và đã tìm được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ