II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 VIE2010

Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ