II Cô-rinh-tô 1:7

II Cô-rinh-tô 1:7 VIE2010

Niềm hi vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn của chúng tôi thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi của chúng tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnII Cô-rinh-tô 1:7