II Cô-rinh-tô 1:3

II Cô-rinh-tô 1:3 VIE2010

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

II Cô-rinh-tô 1:3

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnII Cô-rinh-tô 1:3