I Ti-mô-thê 5:6

I Ti-mô-thê 5:6 VIE2010

Nhưng quả phụ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ