I Ti-mô-thê 5:3

I Ti-mô-thê 5:3 VIE2010

Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ