I Ti-mô-thê 5:2

I Ti-mô-thê 5:2 VIE2010

các bà cao tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thanh khiết.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ