I Ti-mô-thê 5:12

I Ti-mô-thê 5:12 VIE2010

như thế, họ sẽ bị lên án vì đã vi phạm lời hứa nguyện ban đầu.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ