I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25 VIE2010

Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Tê-sa-lô-ni-ca 5:25