I Cô-rinh-tô 10:31

I Cô-rinh-tô 10:31 VIE2010

Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

I Cô-rinh-tô 10:31

Chia sẻ