I Cô-rinh-tô 10:14

I Cô-rinh-tô 10:14 VIE2010

Vậy, thưa anh em quý mến, hãy xa lánh việc thờ thần tượng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ