Mátiyu 1:6

Mátiyu 1:6 YLE

Njési tp:oo King Dépidi. Dépidi tp:oo Solomon, u pye pyópuni Dépidi ngê Yudaiya kwulo a pwââ.
YLE: The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea
Chia sẻ