Mátiyu 1:25

Mátiyu 1:25 YLE

ngmênê kópu nongo daangmê mdo ngópu, u dî mî tpamê wo. Njósép ngê tp:ee u pi nt:ângo, Yesu.
YLE: The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea
Chia sẻ