Bibla Shqip "Së bashku" 2020 (AL)

Shqip [Albanian (Standard)]

Read Version: Bibla Shqip "Së bashku" 2020Audio Bible: Bibla Shqip "Së bashku" 2020

Bibla Shqip "Së bashku"

Ka kaluar rreth një shekull e gjysmë qëkur Kostandin Kristoforidhi përktheu Dhiatën e Re në shqip për llogari të Shoqërisë Biblike. Sërish në 2007 ajo ka përkthyer dhe botuar, një përkthim të ri të Dhiatës së Re. Menjëherë pas përfundimit të punës për përkthimin e Dhiatës së Re, Shoqëria Biblike nisi punën për përkthimin e plotë të Biblës. Një pjesë e madhe e Dhiatës së vjetër tashmë ka përfunduar së përkthyeri.

Falë Zotit, gjatë këtyre viteve të pas-komunizmit, kanë parë dritën e botimit edhe përkthime të tjera të Dhiatës së Re dhe Dhiatës së vjetër në shqip. Pikërisht, ky përkthim i ri i Shoqërisë Biblike ka marrë jetë duke ndërtuar mbi këtë përvojë të vyer, si dhe duke u mbështetur te profesionalizmi i Shoqërive Biblike të Bashkuara (United Bible Societies) në fushën e përkthimit dhe botimit të Biblës.

Teksti origjinal greqisht, prej nga u krye përkthimi, është: The Greek New Testament, Fourth Revised Edition, botuar nga United Bible Societies. Ndërsa për Dhiatën e vjetër, teksti origjinal hebre është marrë nga: Biblia Hebraica Stuttgartensia. Gjatë tërë punës, përkthyesit kanë mbajtur parasysh dy synime kryesore: së pari të nxjerrin një tekst në shqip që të jetë sa më i kuptueshëm për lexuesin shqiptar sot; së dyti t’i qëndrojnë sa më besnik tekstit origjinal.

Ky botim ka edhe veçantinë se është frut i punës së përbashkët i të gjitha konfesioneve të krishtera të pranishme në Shqipëri.

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale

Albanian Bible "Së bashku"

More than one century has past since Kostandin Kristoforidhi translated the New Testament in Albanian for the British and Foreign Bible Society (BFBS). In 2007 the Interconfessional Bible Society of Albania has been able to publish a new translation of the New Testament. Immediately after publishing the Albanian New Testament Së bashku, the Bible Society also started working on the Old Testament in Albanian, translating from the original language in Hebrew. The translation is now almost finished and will be ready to be published soon. 

Thanks God, during the years of the post communism, there have been different publications of the Bible in Albanian. This new translation from the Bible Society has taken life, taking to account the precious experience of the past translations and has been guided by the professionalism and long history of the United Bible Societies in the field of Bible translation and publishing.

The original text from which this New Testament was translated is the Greek New Testament, Fourth Revised Edition, published by the United Bible Societies (UBS). For the Old Testament translation, the original text is taken from Biblia Hebraica Stuttgartensia. Throughout their work, the translators have been guided by two major principles: firstly the translation had to carry out a text in an understandable Albanian for the Albanian reader of today; and secondly to stay faithful to the original text.

This publication is special also because it is a fruit of the common work of all the Christian confessions in Albania: Orthodox, Catholic and Protestant, hence its name Së bashku which means altogether.

© Interconfessional Bible Society of Albania

Publisher

Interconfessional Bible Society of Albania

Other Versions from This Publisher

Bibla Shqip "Së bashku" 2020Bibla Shqip 2018 "Së bashku"Dhiata e Re Gegnisht Konstandin Kristoforidhi 1872Dhiata e Re në GegnishtDhjata e Re 1827Evanghelu pi dupi Luka 2013Libra të Dhiatës së Vjetër të përkthyera në dialektin tosk nga Konstandin Kristoforidhi në 1884 (transliterim nga gërmat greke në latine)Psalmet Gegërisht - Konstandin Kristoforidhi 1872Psalmet Toskërisht Konstandin Kristoforidhi 1868

Available Versions

Total Versions:2,861
Total Languages:1,910

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.