Parallel

Jenɨzɨzɨ 50

50
Jaikopɨ kabalyaa' Jozepɨyadaraka wakyaa'.
(49:29–50:13)
1-13 Jaikopɨ yagaaihɨwɨnya mi'na wɨdaka wɨdɨna “Dahaa' yarai balɨna yɨde. Kabala'mujɨ Maakɨpela simaangevɨ Kwaaka Kainanɨ saba dɨnyakyideinyɨ.” Mena wɨdɨna yaka bala'. Kabala' Jozepɨ ganɨmaangerɨ galamujɨ'na yaka kɨnna maredɨna ya'. Kɨnna maredɨna yɨna yaka wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨda' “Nɨmaamaangere kɨlaaka bwia'na marazɨnanya' maarapɨjɨ dɨvuri!” Yɨzɨpɨ mwaalyarajɨ Jaikopɨnɨdakajɨ sawɨta 70 jɨnnadaa'nyɨyagaa' kɨnna maredɨna ye'. Kɨnna maredɨna kye' Jozepɨyai wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdasaawɨna kya' Peroyarɨ wɨde' “Jozepɨyai gɨthɨvanɨ' ‘Nɨmaamaangerɨ naange' wɨdahe “Kwaaka Kainanɨ gwakɨdeinyɨra.” Sara wɨdahe “Jozepɨyaigɨ dɨwona!” kanyɨda'gɨzɨ wɨdeinyɨra. Nɨmɨ baryai mi'na waka'mujɨ ayɨna bɨna yɨdeinyɨra.’ ” Sara kude' Peroyai wɨda' “Gɨmɨ dɨwona!” Wi'na kuda' Jozepɨyalyɨ gya'mwerajɨ Yɨzɨpɨ mwaalya a'mwe naangerajɨ Kainanɨna wɨna ye'. Kwaaka Aatathɨna yɨ'mavaawɨna kye' sawɨta atina ata purɨdaasɨ pwaraaina kujɨnna' kɨnna naanga dɨna ye'. Kɨnna naanga mi'na kade' Jaikopɨmɨ gawaalɨvava gamɨnyɨ Maakɨpela simaangevɨ wakɨna ye'.
Jozepɨyai gya'mweraavɨ nayaa wɨjaa'.
(50:14-21)
14-21Jozepɨyalyɨ gya'mwerajɨ a'mwe yuyarajɨ Yɨzɨpɨna ayɨna wɨna ye'. Gya'mwera Jozepɨyarɨna lɨka yeva dɨne' “Nemɨ kɨgaasagaa' Jozepɨyarɨ kayaa'na yo. Dahaa' nemɨnyɨna kayaa'na yadei dɨngaka? Baarɨ' yajɨwa'?” dɨnyɨna ye'. Dɨnyɨna yeva Jozepɨyaryawɨnna wɨna yeva wɨde' “Nemɨ kayaa'nanyabwi gɨmɨnyɨna yobwi myawɨri jɨthe. Warana! Nemɨ gɨmɨre dɨzavɨ kadɨka wɨ'nyɨna gyaatheinera. Nenɨmaangei mwaalakegaa' sara nejɨwaakakeinera.” Mi'na wɨ'naka Jozepɨyai kɨnna daka kavena wɨda' “Lɨka mipɨnera! ‘Jozepɨyarɨ kayaa'na yaana!’ kadɨne' Gotɨyai ‘Nɨmɨ a'mwe kwala naanga yɨvainɨdera mɨjɨkegaa',’ daka ‘Jozepɨyarɨ gya'mwera yɨvanɨgasa' sara yɨpɨ'de'nanyɨra,’ da' Gotɨyai. Sarɨmɨnyɨna tewaanya maremwaalɨdeinyɨra,” wɨda'.
Jozepɨyai balyaa'.
(50:22-26)
22-26Jozepɨyalyɨ gamɨrejɨ sa Yɨzɨpɨ saba mwaale'. Jozepɨyai kwarame 110 wavɨlavakei gyakaangengɨ tɨnna wangana'. Tɨnna mi'na wanganaka gamɨrengɨ wɨda' “Nɨmɨ yarai balɨdeinyɨra. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ Kwaaka Kainanɨ Gotɨyai kwaaka Evɨraamɨmɨne' Aazakɨmɨne' Jaikopɨmɨne' wɨjaavakebanna ayɨna makuna yɨhyadelyɨra. Naanga'na yagaalya' dɨnyɨjɨla! ‘Nemɨ kwaaka Kainanɨna kaanyagaa' Jozepɨyare yagɨnya makuna yawaajɨ saba wakɨna yaadengɨra.’ ” Sara wɨdaka balɨna ya'. Kabala' pwara “Gannya kɨlaake' tewaanya warana!” deva marazɨnanya' purɨna yeva bɨkusavɨ wɨlakɨna ye'.