YouVersion Logo
تلاش

Matthäus 1

1
Es 1. Gabiddel.
Di Freindshaft Funn Jesus Christus
1Dess buch is veyyich di freindshaft funn Jesus Christus. Eah voah funn di nohch-kummashaft fumm Dawfit. Da Dawfit voah funn di nohch-kummashaft fumm Abraham.
2Da Abraham voah em Isaac sei daett.
Da Isaac voah em Jakob sei daett.
Da Jakob voah em Juda un sei breedah iahra daett.
3Da Juda voah em Perez un em Serah iahra daett, un di Thamar voah iahra maemm.
Da Perez voah em Hezron sei daett,
un da Hezron voah em Ram sei daett.
4Da Ram voah em Amminadab sei daett,
un da Amminadab voah em Nahesson sei daett.
Da Nahesson voah em Salma sei daett.
5Da Salma voah em Boas sei daett,
un di Rahab voah sei maemm.
Da Boas voah em Obed sei daett, un di Ruth voah sei maemm.
Da Obed voah em Jesse sei daett.
6Da Jesse voah em Kaynich Dawfit sei daett.
Da Kaynich Dawfit hott's veibsmensh gnumma es als em Uriah sei fraw voah. Si voahra em Solomon sei maemm un daett.
7Da Solomon voah em Rehabeam sei daett,
un da Rehabeam voah em Abia sei daett.
Da Abia voah em Asa sei daett.
8Da Asa voah em Josaphat sei daett.
Da Josaphat voah em Joram sei daett,
un da Joram voah em Usia sei daett.
9Da Usia voah em Jotham sei daett,
un da Jotham voah em Ahas sei daett.
Da Ahas voah em Hiskia sei daett.
10Da Hiskia voah em Manasse sei daett.
Da Manasse voah em Amon sei daett,
un da Amon voah em Josia sei daett.
11Da Josia voah em Jechonia un sei breedah iahra daett.
Dess voah an di zeit vo di kinnah funn Israel kfanga gnumma sinn vadda un sinn noch Babylon gnumma vadda.
12Noch demm es si vekk gnumma voahra noch Babylon, hott da Jechonia en boo katt. Sei nohma voah Sealthiel.
Da Sealthiel voah em Serubabel sei daett.
13Da Serubabel voah em Abiud sei daett, un da Abiud voah em Eliakim sei daett.
Da Eliakim voah em Asor sei daett.
14Da Asor voah em Zadok sei daett.
Da Zadok voah em Achim sei daett,
un da Achim voah em Eliud sei daett.
15Da Eliud voah em Eleasar sei daett,
un da Eleasar voah em Matthan sei daett.
Da Matthan voah em Jakob sei daett.
16Da Jakob voah em Joseph sei daett.
Da Joseph voah di Maria iahra mann. Jesus voah geboahra funn di Maria. Eah voah Christus kaysa.
17So es voahra fatzay gleedah gvest fumm Abraham zumm Dawfit, un fumm Dawfit biss di zeit vo si vekk gnumma sinn vadda noch Babylon voahra fatzay gleedah gvest. Un aw funn di zeit es si vekk gnumma sinn vadda noch Babylon zu Christus voahra fatzay gleedah gvest.
Jesus Is Geboahra
18Nau Jesus Christus voah geboahra vi dess do: Di Maria, Jesus sei maemm, voah fashprocha gvest zumm Joseph. Avvah eb si bei-nannah kshlohfa henn, voah's kfunna es di Maria en kind havva zayld deich da Heilich Geisht.
19Da Joseph, iahra mann, voah en gerechtah mann, un eah hott nett havva vella es es en kshvetz gebt veyyich iahra. Fasell, hott eah ausgmacht fa see vekk funn sich du es nett feel leit's ausfinna.
20Diveil es da Joseph am dee sach ivvah-denka voah, is en engel fumm Hah zu eem kumma in en drohm, un hott ksawt, “Joseph, funn di nohch-kummashaft fumm Dawfit, feich dich nett fa di Maria zu diah nemma es dei fraw. Dess vass geboahra vatt funn iahra is fumm Heilicha Geisht.
21Es zayld en boo geboahra vadda funn iahra un du solsht sei nohma Jesus haysa. Eah zayld sei leit saylich macha funn iahra sinda.”
22Nau dess hott alles blatz gnumma so es es voah kumma soll vass da Hah ksawt katt hott deich da brofayt. Eah hott ksawt:
23“Heich moll, en yung, leddich maydel zayld en kind in sich havva, un zayld en sohn in di veld bringa. Sei nohma soll Emmanuel sei.” Sell maynd, “Gott is bei uns.”
24Da Joseph is no uf kshtanna funn sei shlohf un hott gedu vass da engel fumm Hah ksawt katt hott. Eah hott di Maria zu sich gnumma es sei fraw.
25Eah hott avvah nett bei iahra kshlohfa biss iahra eahshtah sohn geboahra voah. Da Joseph hott een Jesus kaysa.

موجودہ انتخاب:

Matthäus 1: pdcB

سرخی

شئیر

کاپی

None

کیا آپ جاہتے ہیں کہ آپ کی سرکیاں آپ کی devices پر محفوظ ہوں؟ Sign up or sign in

YouVersion آپ کے تجربے کو ذاتی بنانے کے لیے کوکیز کا استعمال کرتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے، آپ ہماری کوکیز کے استعمال کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ ہماری رازداری کی پالیسیمیں بیان کیا گیا ہے۔