Приповiстi 23:7

Приповiстi 23:7 UBIO

бо як у душі своїй він обраховує, такий є. Він скаже тобі: Їж та пий! але серце його не з тобою
UBIO: Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962
Поділитися