Кирил харфлерийле Тюркче Кутсал Китап (ТКК)

Türkçe [Turkish]

Çeviriyi Oku: Кирил харфлерийле Тюркче Кутсал Китап

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil), Eski ve Yeni Antlaşma olarak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, Yahudiler’in kutsal kitabıdır, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır. Yeni Antlaşma (İncil) Grekçe yazılmış ve 27 kitaptan oluşmaktadır. Eski ve Yeni Antlaşma Hristiyanlar’ın kabul ettiği kutsal yazılardır.

Bu tercüme 2001 yılında yayımlanmış ve 2008 yılında küçük düzeltmeler yapılmıştır.

Basılı bir kopyasını temin etmek için Kitabı Mukaddes Şirketi ile irtibata geçebilirsiniz.

Кутсал Китап (Теврат, Зебур, Инджил), Ески ве Йени Антлашма оларак юзере ики късъмдан олушур. Ески Антлашма, Яхудилер’ин кутсал китабъдър, Ибранидже ве Арамидже оларак язълмъштър. Йени Антлашма (Инджил) Грекче язълмъш ве 27 китаптан олушмактадър. Ески ве Йени Антлашма Християнлар’ън кабул еттии кутсал язълардър.

Бу терджюме 2001 йълънда яйъмланмъш ве 2008 йълънда кючюк дюзелтмелер япълмъштър.

Басълъ бир копясънъ темин етмек ичин Китабъ Мукаддес Ширкети иле иртибата гечебилирсиниз.

www.kitabimukaddes.com

Yayıncı

Bible Society in Turkey

Yayıncının Sunduğu Diğer Çeviriler

Kurmanji ÎncîlKutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008Turkish Bible Old Translation 1941Кирил харфлерийле Тюркче Кутсал Китап

Mevcut Çeviriler

Toplam Çeviri:1,889
Toplam Dil:1,306

Kutsal Kitabınızı yapın.

En sevdiğiniz ayeti işaretleyin ya da vurgulayın, paylaşabileceğiniz ayet görseli oluşturun, Kutsal Kitap parçalarına genel ya da özel notlar ekleyin.

Ücretsiz hesabınızı oluşturun

Ücretsiz Okuma Planları

Kutsal Kitap Okuma Planları, sizi hergün Tanrı'nın Sözü'ne kısa süreliğine çeker.

Bütün planları tara

Kutsal Kitap Uygulamasını ücretsiz indirin

On milyonlarca insan Kutsal Kitap Uygulaması'nı kullanıyor ve Tanrı'nın Sözü'nü hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Uygulamayı bedavaya indirip her yerden yer imlerinize, notlarınıza ve okuma planlarınıza ulaşın. Mobil cihazınızı kullanarak Kutsal Kitap'ın yüzlerce çevirisini okuyun ve dinleyin.