Uwspółcześniona Biblia Gdańska (PUBG)

Polski [Polish]

Çeviriyi Oku: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

This project is being undertaken by the Gate of Hope Foundation. Its founders are Brent Riggs and Joe West. Brent and Joe have both been pastors and gospel preachers for more than 25 years. They are working closely with Polish nationals to update the old grammar and vocabulary of the 1632 Polish Gdańsk Bible. For more information, visit the website at

www.wrotanadziei.org

Ten projekt jest realizowany przez Fundację Wrota Nadziei. Fundatorami są Brent Riggs i Joe West. Brent and Joe są pastorami i kaznodziejami ewangelii od ponad 25-ciu lat. Pracują ściśle z Polakami, żeby uwspółcześnić archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Więcej informacja można uzyskać na stronie

www.wrotanadziei.org

Copyright Information

© 2013 Gate of Hope Foundation

The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.

Gate of Hope Foundation

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

© 2013 Fundacja Wrota Nadziei

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Fundacja Wrota Nadziei

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

Yayıncı

Gate of Hope Foundation

Yayıncının Sunduğu Diğer Çeviriler

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mevcut Çeviriler

Toplam Çeviri:1,889
Toplam Dil:1,306

Kutsal Kitabınızı yapın.

En sevdiğiniz ayeti işaretleyin ya da vurgulayın, paylaşabileceğiniz ayet görseli oluşturun, Kutsal Kitap parçalarına genel ya da özel notlar ekleyin.

Ücretsiz hesabınızı oluşturun

Ücretsiz Okuma Planları

Kutsal Kitap Okuma Planları, sizi hergün Tanrı'nın Sözü'ne kısa süreliğine çeker.

Bütün planları tara

Kutsal Kitap Uygulamasını ücretsiz indirin

On milyonlarca insan Kutsal Kitap Uygulaması'nı kullanıyor ve Tanrı'nın Sözü'nü hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Uygulamayı bedavaya indirip her yerden yer imlerinize, notlarınıza ve okuma planlarınıza ulaşın. Mobil cihazınızı kullanarak Kutsal Kitap'ın yüzlerce çevirisini okuyun ve dinleyin.