Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România) (ROMURS)

Romani: Vlax Ursari

Çeviriyi Oku: Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România)

Cuvânt către cititori

Poporul rromaní prin care se desemnează, în general, etnia cunoscută sub numele de rromi, numără, numai în Europa, câteva milioane de persoane. În ultimii ani, acest popor a început să revină la limba rromaní, în scopul promovării unei culturi proprii. Sunt cunoscute mai multe dialecte rromaní, dar s‐au făcut primii pași spre o limbă literară comună. În acest sens, s‐a creat și un alfabet standard al limbii rromaní.

Cu toate acestea, Societățile Biblice Unite (United Bible Societies) consideră că fiecare persoană are dreptul să citească Biblia în limba maternă, transcrisă într‐un alfabet și într‐o ortografie care îi sunt cunoscute. În această idee, Societatea Biblică Interconfesională din România, (SBIR), susținută și de Societățile Biblice Unite, a decis să înceapă, cu titlu experimental, traducerea Evangheliilor în limba rromaní.

Publicăm acum Evanghelia după Matei (ROMURS), în dialectul ursarilor, pe baza versiunii românești din ediția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Menționăm că la începutul anului a apărut sub egida SBIR, Evanghelia după Marcu, în dialectul căldărarilor. Pentru aceste două tipărituri am utilizat alfabetul românesc, comun celei mai mari părți a adulților din România.

Dorim să cunoaștem părerea Dumneavoastră asupra acestei traduceri. Ar fi important pentru noi să știm ce ați dori să citiți în viitor.

© Societății Biblice Interconfesionale din România 1996

Word to the readers

The Romani people, generally designated as the Roma ethnic group, amount to several million people in Europe alone. In recent years, this nation have began to recover their Romani language, to promote their own culture. Romani dialects are known, but they have taken the first steps towards a common literary language. In this respect, they have created a standard Romani language alphabet.

However, the United Bible Societies (United Bible Societies) believe that everyone has the right to read the Bible in their mother tongue, transcribed in an alphabet and orthography familiar to them. Therefore the Interconfessional Bible Society of Romania (SBIR), supported by the United Bible Societies, decided to start on a trial basis, translations of the Gospels into the Romani language.

This Gospel of Matthew published in the Usari dialect was translated from the Romanian Sinodal edition approved by the Romanian Orthodox Church. It is produced along with the Gospel of Mark in the Kalderash (coppersmith) dialect. These two editions are produced in the Romanian alphabet, shared by most of the adults in Romania.

We want to know your opinion of this translation. It would be important for us to know what you want to read in the future.

© 1996 Interconfessional Bible Society in Romania 

Yayıncı

Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR)

Yayıncının Sunduğu Diğer Çeviriler

Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru CornilescuEvanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România)Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România)Română Noul Testament Interconfesional 2009Traducere Literală Cornilescu 1931

Mevcut Çeviriler

Toplam Çeviri:1,889
Toplam Dil:1,306

Kutsal Kitabınızı yapın.

En sevdiğiniz ayeti işaretleyin ya da vurgulayın, paylaşabileceğiniz ayet görseli oluşturun, Kutsal Kitap parçalarına genel ya da özel notlar ekleyin.

Ücretsiz hesabınızı oluşturun

Ücretsiz Okuma Planları

Kutsal Kitap Okuma Planları, sizi hergün Tanrı'nın Sözü'ne kısa süreliğine çeker.

Bütün planları tara

Kutsal Kitap Uygulamasını ücretsiz indirin

On milyonlarca insan Kutsal Kitap Uygulaması'nı kullanıyor ve Tanrı'nın Sözü'nü hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Uygulamayı bedavaya indirip her yerden yer imlerinize, notlarınıza ve okuma planlarınıza ulaşın. Mobil cihazınızı kullanarak Kutsal Kitap'ın yüzlerce çevirisini okuyun ve dinleyin.