Bibelen 2011 nynorsk (N11NN)

Norsk: nynorsk [Norwegian Nynorsk]

Çeviriyi Oku: Bibelen 2011 nynorsk

About this Bible text

This Bible text is a translation from 2005 (NT) and 2010 (OT), the entire translation being published in October 2011.

A completely concordant translation does not exist. Both word order, vocabulary and grammar makes it impossible to translate "word by word" from the original languages. Therefore, all translations will be idiomatic to a greater or lesser degree. It is correct to say that the Norwegian Bible Society's translation from 1978/85 is more idiomatic than the other Norwegian translations. On the other hand, "Bibel 2011" is based rather upon a concordant translation principle, where the translators aim to reproduce the biblical texts as close to the original as possible.

www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011

Information about copyright

The Bible translations are protected by copyright.

The Bible texts from The Norwegian Bible Society which are presented in YouVersion.org are free to use for personal Bible reading. Beyond the quotation rights (Norwegian text: no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett and www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html), it is not allowed, according to the Norwegian Copyright Act, to copy, export, distribute or duplicate all or parts of the text for commercial or non-commercial use without consent from The Norwegian Bible Society. A breach of these provisions will be reported and will imply liability to pay compensation.

This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.

www.bibel.no

Om denne bibelteksten

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 2005 (NT) og 2010 (GT), der hele oversettelsen utgis i oktober 2011.

En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ”ord for ord” fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Men det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene. Bibel 2011 baserer seg derimot på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært om mulig.

www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011

Informasjon om opphavsrett

Bibeloversettelsene er beskyttet av opphavsrett.

Bibeltekstene fra Det Norske Bibelselskap som presenteres på YouVersion.org er gratis til bruk for personlig bibellesning. Det er i følge åndsverkloven ikke tillatt å kopiere, eksportere, distribuere eller mangfoldiggjøre hele eller deler av teksten for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk uten samtykke fra Det Norske Bibelselskap, unntatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Se om sitatrett: no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett og www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

www.bibel.no

Yayıncı

Norwegian Bible Society

Yayıncının Sunduğu Diğer Çeviriler

Bibelen 1978/85 nynorskBibelen 2011 bokmålBibelen 2011 nynorskO angluno lil anda o Johannes 1984 (Noreg)The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Mevcut Çeviriler

Toplam Çeviri:1,889
Toplam Dil:1,306

Kutsal Kitabınızı yapın.

En sevdiğiniz ayeti işaretleyin ya da vurgulayın, paylaşabileceğiniz ayet görseli oluşturun, Kutsal Kitap parçalarına genel ya da özel notlar ekleyin.

Ücretsiz hesabınızı oluşturun

Ücretsiz Okuma Planları

Kutsal Kitap Okuma Planları, sizi hergün Tanrı'nın Sözü'ne kısa süreliğine çeker.

Bütün planları tara

Kutsal Kitap Uygulamasını ücretsiz indirin

On milyonlarca insan Kutsal Kitap Uygulaması'nı kullanıyor ve Tanrı'nın Sözü'nü hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Uygulamayı bedavaya indirip her yerden yer imlerinize, notlarınıza ve okuma planlarınıza ulaşın. Mobil cihazınızı kullanarak Kutsal Kitap'ın yüzlerce çevirisini okuyun ve dinleyin.