Mat 2
SHULATN
2
Ziyaarat al-munajjimiin
1Wildo Isa fi hillit Beet Laham fi daar al-Yahuudiiya fi zaman al-malik Hiruudus. Wa ba’ad wildooh, musaafiriin waahidiin jo le Madiinat al-Khudus min al-sabaah. Wa humman munajjimiin#2:1 munajjimiin Humman al-naas al-bichawwufu be l-nujuum.. 2Wa sa’alo al-naas wa gaalo : Ween malik al-Yahuud al-dahaabah wildooh ? Chifna najmatah fi l-sabaah wa jiina achaan nasjudu leyah.
3Wa l-malik Hiruudus simi’ al-kalaam da wa barjal. Wa kulla naas Madiinat al-Khudus barjalo ma’aayah. 4Wa l-malik naada kubaaraat rujaal al-diin wa l-ulama achaan yilimmu giddaamah. Wa sa’alaahum wa gaal : Ween al-bakaan al-yaldo foogah al-Masiih ?
5Wa humman raddo leyah wa gaalo : Yaldooh fi Beet Laham fi daar al-Yahuudiiya achaan kalaam al-nabi al-maktuub fi l-Kitaab buguul ke 6{Ya Beet Laham fi daar Bani Yahuuza, inti ma hille sakhayre le kubaaraat Yahuuza, achaan naadum waahid yamrug minki wa hu al-haakim al-yabga raa’i hana ummati Bani Israa’iil}.
7Wa fi l-bakaan da, Hiruudus naada al-munajjimiin be achiir wa sa’alaahum achaan ya’arif minhum al-yoom al-awwal baanat beyah al-najma. 8Wa wakit simi’ kalaamhum rassalaahum fi Beet Laham wa gaal leehum : Amchu wa fattuchu adiil. Wa wakit ligiitu al-sakhiir, ta’aalu ooruuni achaan ana kula namchi nasjud leyah.
9Wa wakit sim’o kalaam al-malik, chaalo al-derib wa faato. Wa chaafo al-najma al-chaafooha awwal fi l-sabaah wa hi tazhaf giddaamhum lahaddi wigfat fi l-bakaan al-gaa’id foogah al-wileed. 10Wa wakit chaafo al-najma bigo farhaaniin marra waahid. 11Wa dakhalo fi lubb al-beet wa ligo al-sakhiir ma’a ammah Mariyam wa sajado leyah. Wa jaabo khumaam khaali wa fakkooh wa gaddamooh le Isa. Antooh dahab wa dukhkhaan wa riihe murra al-usumha sibir. 12Wa Allah hajja leehum fi hilim wa ooraahum waajib ma yigabbulu le Hiruudus wa khalaas faato fi daarhum be derib aakhar.
Al-Masiih macha Masir
13Ba’ad al-munajjimiin faato khalaas, waahid min malaa’ikat Allah ja le Yuusuf fi hilim wa gaal leyah : Yalla gumm. Chiil al-sakhiir wa ammah wa amchi beehum fi Masir. Agood hinaak wa ma tigabbil lahaddi nantiik izin. Hiruudus yifattich al-sakhiir wa yidoor yaktulah.
14Wa ajala ke fi ust al-leel, Yuusuf gamma chaal al-sakhiir wa ammah wa jara beehum fi Masir. 15Wa ga’ad hinaak lahaddi Hiruudus maat. Wa misil da, al-kalaam al-Allah gaalah zamaan be khachum al-nabi tamma {Min Masir naadeet Ibni}.
16Wakit Hiruudus irif al-munajjimiin khachchooh, hu bigi za’laan bilheen. Wa fakkar fi l-kalaam al-gaalooh leyah fi l-wakit al-najma baanat foogah wa rassal askarah fi Beet Laham wa l-hillaal al-jambaha. Wa amaraahum achaan yaktulu kulla wileed al-umrah naagis min sanateen. 17Wa misil da, al-kalaam al-Allah gaalah zamaan be khachum al-nabi Irmiiya tamma. 18Hu gaal {Sim’o karooraak fi hillit Al-Raama. Baki wa hizin chadiid. Raahiil amm iyaal Yaakhuub gaa’ide tabki le iyaalha wa galibha aba ma yargud achaan humman maato khalaas}.
Al-Masiih macha yaskun fi hillit al-Naasira
19Wa wakit Hiruudus maat, Yuusuf gaa’id fi Masir wa waahid min malaa’ikat Allah ja leyah fi hilim. 20Wa gaal : Gumm, chiil al-sakhiir wa ammah wa gabbil beehum fi daar Israa’iil achaan al-naas al-dawwaro yaktulu al-sakhiir maato khalaas.
21Wa Yuusuf gamma wa chaal al-sakhiir wa ammah wa gabbal beehum fi daar Israa’iil. 22Wa laakin Arkhalaawus bigi malik fi daar al-Yahuudiiya fi badal abuuh Hiruudus wa min Yuusuf simi’ al-khabar da, khaaf wa ma dawwar yamchi hinaak. Wa Allah kallam leyah fi hilim wa hu chaal derib hana daar al-Jaliil. 23Wa wisil fi hille usumha al-Naasira wa ga’ad hinaak. Wa misil da, al-kalaam al-nubuuwa gaalo tamma. Gaalo {Binaaduuh Naasiri}.