Matta 1:2

Matta 1:2 KMEYA

İshak Yakubun babası idi; Yakub Yahuda ve kardeşlerinin babası idi
KMEYA: Turkish Bible Old Translation 1941
Paylaş