HEZEKİEL 8
KMEYA

HEZEKİEL 8

8
BAP 8
1 VE altıncı yılda, altıncı ayda, ayın beşinci gününde, ben evimde oturmakta, Yahuda ihtiyarları da karşımda oturmakta iken vaki oldu ki, orada Rab Yehovanın eli üzerime düştü. 2Ve baktım, ve işte, ateş görünüşü gibi bir benzeyiş; belinin görünüşünden aşağı ateş; ve belinden yukarı parıltı görünüşü gibi, sanki ışıldıyan maden. 3Ve o, bir el şekli uzattı, ve başımın bir perçeminden beni tuttu; ve Ruh yer ile gökler arasına beni kaldırdı, ve beni Allahın rüyetlerinde Yeruşalime, iç avlunun şimale bakan kapısına girilecek yerine getirdi; kıskandıran kıskançlık putunun yeri orada idi. 4Ve işte, İsrail Allahının izzeti, ovada gördüğüm görünüşe göre orada idi.
5Ve bana dedi: Âdem oğlu, şimdi gözlerini şimal yoluna doğru kaldır. Ve gözlerimi şimal yoluna doğru kaldırdım, ve işte, o kıskançlık putu, mezbah kapısının şimalinde, girilecek yerde idi. 6Ve bana dedi: Âdem oğlu, ne yapıyorlar, görüyor musun? Makdisimden uzaklaşayım diye İsrail evi burada büyük mekruh şeyler yapıyorlar. Ve yine büyük mekruh şeyler daha göreceksin.
7Ve beni avlunun kapısına getirdi; ve baktım, ve işte, duvarda bir delik. 8Ve bana dedi: Âdem oğlu, haydi duvarı del; ve duvarı deldim, ve işte, bir kapı. 9Ve bana dedi: İçeri gir de burada yaptıkları kötü mekruh şeyleri gör. 10Ve içeri girip gördüm, ve işte, her çeşit yerde sürünenlerin ve menfur hayvanların sureti, ve İsrail evinin bütün putları, çepçevre duvara çizilmişti. 11Ve İsrail evi ihtiyarlarından yetmiş kişi onların önünde durmakta idi; ve Şafanın oğlu Yaazanya onların ortasında duruyordu; her birinin buhurdanı elinde idi ve buhur bulutunun kokusu çıkıyordu. 12Ve bana dedi: Âdem oğlu, İsrail evi ihtiyarlarının, her biri kendi tasvirli odalarında, karanlıkta ne yaptıklarını gördün mü? çünkü onlar: RAB bizi görmiyor, RAB memleketi bıraktı, diyorlar. 13Ve bana dedi: Yine yapmakta oldukları büyük mekruh şeyler daha göreceksin.
14Ve RAB evinin şimale doğru olan kapısının girilecek yerine beni getirdi; ve işte, Tammuz için ağlıyan kadınlar orada oturmakta idiler. 15Ve bana dedi: Gördün mü, âdem oğlu? yine bunlardan büyük mekruh şeyler daha göreceksin.
16Ve beni RAB evinin iç avlusuna getirdi; ve işte, RAB mabedinin kapısında, eyvan ile mezbah arasında, sırtları RABBİN mabedine, ve yüzleri şarka çevrilmiş yirmi beş kişi kadar vardı; ve onlar şarka yünelmiş güneşe tapınıyorlardı. 17Ve bana dedi: Gördün mü, âdem oğlu? burada işlemekte oldukları mekruh işleri yapmak Yahuda evi için küçük bir şey mi ki, memleketi zorbalıkla doldurdular, ve yine beni öfkelendirmekteler? ve işte, dalı burunlarına uzatıyorlar. 18Bundan dolayı ben de kızgınlıkla davranacağım; gözüm esirgemiyecek, ve acımıyacağım; ve bana yüksek sesle çağırsalar da, onları dinlemiyeceğim.

Her gün Tanrı ile yakınlık aramanız için sizi cesaretlendiriyor ve bu mücadeleye davet ediyor.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.