یوحنا 1:8

یوحنا 1:8 TPV

او خود آن نور نبود، بلكه آمد تا بر آن نور شهادت دهد.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları یوحنا 1:8