یوحنا 1:7

یوحنا 1:7 TPV

او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسیلهٔ او همه ایمان بیاورند.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları یوحنا 1:7