یوحنا 1:51

یوحنا 1:51 TPV

آنگاه به او گفت: «یقین بدانید كه شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی‌كه بر پسر انسان صعود و نزول می‌كنند خواهید دید.»
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş