یوحنا 1:50

یوحنا 1:50 TPV

عیسی در جواب گفت: «آیا فقط به علّت اینکه به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این كارهای بزرگتری خواهی دید.»
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş