یوحنا 1:49

یوحنا 1:49 TPV

نتنائیل گفت: «ای استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسرائیل می‌باشی!»
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş