یوحنا 1:42

یوحنا 1:42 TPV

پس وقتی اندریاس، شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه كرد و گفت: «تویی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این كیفا (یا پطرس به معنی صخره) نامیده می‌شوی.»
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş