یوحنا 1:40

یوحنا 1:40 TPV

یكی از آن دو نفر، كه بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پطرس بود.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş