یوحنا 1:20

یوحنا 1:20 TPV

او از جواب دادن خودداری نكرد، بلكه به طور واضح اعتراف نموده گفت: «من مسیح نیستم.»
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş