یوحنا 1:11

یوحنا 1:11 TPV

او به قلمرو خود آمد ولی متعلّقانش او را قبول نكردند.
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları یوحنا 1:11