یوحنا 1:1

یوحنا 1:1 TPV

در ازل كلمه بود. كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود،
TPV: مژده برای عصر جدید
Paylaş