Génesis 2
GNWPB
2
1Jukuärái Tumpa opa ma uyapo ara jare ɨwɨ jare opaete mbaembae reta. 2Tumpa opa uyapo opaete jembiapo reta owa ara pe jare uparawɨkɨ'ä chiu ara pe. 3Jáeramo Tumpa uyemɨngeta kawi chiu ara rewa jare oñono tee jae imaerä, echa’ä opa ma uyapo opaete jembiapo reta ramo.
Tumpa uyapo pëti mbaewɨyerenda kuimbae pewarä
4-5Jukuärái uyembɨpɨ ara jare ɨwɨ. Tumpa ikoño mái wae uyapo yawe ɨwɨ jare ara, ndeiño jeñɨ iko ñana reta jare kapii reta ɨwɨ wi. Echa’ä Tumpa ndei omongɨ ɨwɨ re jare ndeiño wi ime kuimbae umaetɨ waerä. 6Erëi ɨwɨ wi oë ɨtimbo uyeyapo ɨsapi jare jukuärái umbɨu opaete ɨwɨ.
7Jayawe Tumpa uyapo kuimbae ɨwɨkuí wi, jare umee chupe ipütuerä. Jukuärái kuimbae umbɨpɨ tekowe onoi. 8Jare Tumpa uyapo pëti mbaewɨyerenda warasɨ oë wae kotɨ ɨwɨ Edén jee wae pe. Jare joko pe oñono jokua kuimbae jae uyapo wae. 9Jare Tumpa umbɨyekuaa jokua mbaewɨyerenda pe opaete ɨwɨra reta umee ía ikawi uyekuaa wae jare ikawi ko yau waerä wae. Jae ramiño wi oñono jokua mbaewɨyerenda mbɨte pe mokui ɨwɨra ambɨe ye ye wae. Pëti ko ɨwɨra ía tekowe umee wae, jare ïru ko ɨwɨra ía uikuaaka ikawi wae jare ikawi mbae wae.
10Pëti ɨ wasu tuicha wae usɨrɨ Edén rupi jare umbɨu jokua ɨwɨ. Joko wi jokua ɨ wasu opa uyembɨyao irundɨ pe. 11Tenonde wae ko Pisón jee wae. Kua uyere opaete ɨwɨ Havila jee wae rupi. Joko pe ime oro. 12Jare jokua ɨwɨ pewa oro ko ikawiete. Ime wi jokua ɨwɨ pe ɨwɨrayaɨsɨ utimbo kawiete wae bedelio jee wae, jare ita ipöra wae ónice jee wae. 13Ɨ wasu ïru wae ko Gihón jee wae. Kua ɨ usɨrɨ oo opa umbapɨ opaete ɨwɨ Cus jee wae rupi. 14Ɨ wasu ïru wae ko Tigris jee wae. Kua uasa ɨwɨ Asiria jee wae rupi warasɨ oë wae kotɨ. Jare ɨ wasu ïru wae ko jee Éufrates.
15Jayawe Tumpa oñono kuimbae mbaewɨyerenda Edén pe umaetɨ waerä pɨpe jare uyandareko waerä jese. 16Jare Tumpa jei kuimbae pe kuärái: “Opaete ɨwɨra ía wae kua mbaewɨyerenda pe oï wae ndepuere ndeu,” jei. 17“Erëi jokua ɨwɨra ía uikuaaka ikawi wae jare ikawi mbae wae awɨye jeu. Echa’ä jokua ara ndeu yawe, nemanota ko.” Jukuärái jei chupe.
18Jare Tumpa jei iyupe: “Ikawi’ä ko kuimbae iko waerä jaeño. Ayapota chupe ïrurä ikawiete wae,” jei iyupe. 19Jare ɨwɨ wi Tumpa uyapo opaete mbaemɨmba reta jare opaete wɨra reta, jare ueru Adán pe jae umbɨjee waerä. Jare opaete tekowe onoi wae reta Adán umbɨjee wae, jukuärái ko jee. 20Adán umbɨjee opaete mbaemɨmba reta tëta rupiwa, jare wɨra reta, jare opaete mbaemɨmba reta ñana rupiwa. Erëi mbaetɨ iko Adán pewarä ïrurä.
21Jayawe Tumpa omonge täta Adán, jare oke iko rambuewe ueki chuwi pëti iñaruka. Jare Tumpa uyukenda ye isoo iñaruka jendakue. 22Jare Tumpa uyapo pëti kuña jokua kuimbae iñaruka wi, jare ueru umee kuimbae pe.
23Jayawe Adán jei: “Kua ko jae chekäwe ïru jare chesoo ïru. Che jaeta chupe kuña, echa’ä kuimbae wi Tumpa uyapo ramo,” jei. 24Jáeramo kuimbae usɨrɨta tu jare ichɨ wi iko tee waerä jembireko ndiwe. Jare mokui wae uyeyapota pëti ramiño.
25Kuimbae jare jembireko nani etei yureko, erëi mbaetɨ imara reta.

© 2017, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.

Biblia Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin