TİTUS 3:12

TİTUS 3:12 TCL02

Ben Artemas'ı ya da Tihikos'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş