TİTUS 3:11

TİTUS 3:11 TCL02

Böyle birinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiştir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş