TİTUS 2:12

TİTUS 2:12 TCL02

Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

TİTUS 2:12

Paylaş