TİTUS 1:9

TİTUS 1:9 TCL02

Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş