TİTUS 1:5

TİTUS 1:5 TCL02

Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş