TİTUS 1:3

TİTUS 1:3 TCL02

Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet edilen bildiride Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş