TİTUS 1:12

TİTUS 1:12 TCL02

Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir: “Giritliler hep yalancıdır, azgın canavarlar, tembel oburlardır.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş