TİTUS 1:1

TİTUS 1:1 TCL02

Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam!
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş