ROMALILAR 12:2

ROMALILAR 12:2 TCL02

Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

ROMALILAR 12:2

Paylaş