VAHİY 3:8

VAHİY 3:8 TCL02

‘Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum; yine de sözüme uydun, adımı yadsımadın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş