VAHİY 3:19

VAHİY 3:19 TCL02

Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş