VAHİY 3:16

VAHİY 3:16 TCL02

Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş