VAHİY 3:15

VAHİY 3:15 TCL02

‘Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın!
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş