VAHİY 3:14

VAHİY 3:14 TCL02

“Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş