VAHİY 3:10

VAHİY 3:10 TCL02

Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş